Закрити

Інвентаризація майна та формування ліквідаційної маси

 

Результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси

ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК»

 

Проведено інвентаризацію майна банку станом на «24» грудня 2015 року».

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на «01» березня 2015 року», який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення №112/15 від «21» травня 2015 року»).

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду «06» березня 2015 року».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №112/15 від 21.05.2015 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» станом на «01» березня 2015 року»:

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 5 246 293 928,23 грн.;
  • Оціночна вартість – 649 863 495,22 грн.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені ТОВ «Незалежна експертна компанія «Правий берег» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату № 14878/13 виданого ФДМУ 17.07.2013 р.).

Складові ліквідаційної маси:

 

Додатки до акту Група активів Балансова вартість (грн.) Оціночна вартість (грн.)
№ 1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 1 339 084,27 1 339 084,27
№ 2 Кошти в інших банках 25 490,89 25 490,89
№ 3 Кредити, надані юридичним особам 3 304 431 363,86 108 186 535,82
№ 4 Кредити, надані фізичним особам 1 364 137 549,76 84 895 382,33
№ 5 Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права 183 726 335,04 117 423 750,40
№ 6 Дебіторська заборгованість 51 097 777,81 16 708 583,31
№ 7 Списана заборгованість у збиток 71 712 074,71 10 963 867,76
№ 8 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу 269 824 251,89 310 320 800,44
Всього: 5 246 293 928,23 649 863 495,22

 


Оцінка майнових прав за кредитними договорами на дату формування ліквідаційної маси

 

Акт оцінки майнових прав

Додаток до оцінки